STUDENCKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Uniwersytet Medyczny

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Walne Zgromadzenie Delegatów Studenckiego Towarzystwa Naukowego

Informujemy, że Walne Zgromadzenie Delegatów odbędzie się 8 listopada 2017r., o godzinie 18.00, w Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UMP.

 

Przypominamy, zgodnie z wcześniejszą informacją na stronie, iż w celu uczestnictwa, obowiązkowe jest złożenie formularza rejestracyjnego (zarówno nowych SKN, jak i tych kontynuujących działalność) (stona stn.ump.edu.pl -> zakładka Dokumenty) w terminie nie przekraczającym 31.10.2017r. Prosimy jednocześnie o dostarczenie listy delegatów drogą mailową (stn.ump@gmail.com) i zarejestrowanie członków (opłata 20 zł + rejestracja na stronie) najpóźniej do dnia 1.11.2017r (poniżej zasady ustalania ilości delegatów). W ciągu kolejnych dni Zarząd ma obowiązek zweryfikować zgłoszonych Delegatów pod kątem aktywnego członkostwa w Towarzystwie (status opłacenia składek na dany rok akademicki), jak i prawidłowej ilości Delegatów. Delegaci zweryfikowani negatywnie zostaną skreśleni z ostatecznej listy delegatów, a Kołu Naukowemu nie będzie przysługiwać prawo zastąpienia ich innymi członkami. Za 100% delegatów na WZD, wg którego stwierdzane będzie kworum, uznaje się wszystkich delegatów zgłoszonych przez Przewodniczących Kół Naukowych i pozytywnie zweryfikowanych przez Zarząd STN.

 

 

W tym roku kończy się kadencja członków struktur STN i w związku z tym na WZD odbędą się wybory. Kandydatury do Zarządu STN (dane osobowe, numer albumu, koło do którego przynależysz), przez aktywnych członków STN w terminie do 27.10.2017r. do godz. 23.59 do przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego zarządu STN (na dzień dzisiejszy spotkania odbywają się w środy o godz. 16.00 w pokoju 2.15 w D.S. Karolek).

 

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem, udział w WZD jest OBOWIĄZKOWY

 

Planowany jest następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delagatów:

 

1. Rejestracja i weryfikacja Delegatów, rozdanie kart do głosowania

2. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów STN

3. Ustanowienie Przewodniczącego Prezydium Zebrania

4. Stwierdzenie kworum (40% liczby delegatów)

5. Wybory sekretarzy Prezydium Zebrania

6. Wybory Komisji Skrutacyjnej

7. Zatwierdzenie porządku obrad

8. Wystąpienie JM prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego, Rektora UMP

9. Wystąpienia zaproszonych gości

10. Sprawozdanie z działalności STN za rok akademicki 2016/2017.

11. Sprawozdanie finansowe Zarządu STN

12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej STN

13. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za ubiegły rok akademicki.

14. Prezentacja kandydatur na Członków Zarządu STN, Komisji Rewizyjnej STN i Komisji ds. SBN.

15. Wybory Członków Zarządu STN, Komisji Rewizyjnej STN i Komisji ds. SBN.

16. Ogłoszenie wyników głosowania

17. Wolne głosy i wnioski Delegatów

18. Zakończenie Zebrania

 

Wnioski w sprawie zmiany proponowanego porządku dziennego należy zgłaszać do Sekretarza Towarzystwa na co najmniej 15 min przed rozpoczęciem obrad.

 

Wyciąg ze Statutu Studenckiego Towarzystwa Naukowego:

 

§ 15. Delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów

 

1. Delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów są reprezentantami członków Towarzystwa i jedynymi uprawnionymi do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

2. Członkowie danego Koła Naukowego wybierają spośród siebie delegatów na Walne Zgromadzenie.

3. Delegatami mogą być jedynie studenci będący Członkami Towarzystwa w bieżącym roku akademickim

4. Liczba delegatów danego Koła Naukowego zależy od zarejestrowanej w bieżącym roku akademickim liczby jego członków.

5. Osoba będąca członkiem kilku Kół Naukowych uwzględniona jest jako reprezentant tylko jednego Koła.

6. Mandaty przysługują Kołom Naukowym w następujący sposób:

a) po 1 mandacie na każdą rozpoczętą dziesiątkę członków danego Koła Naukowego,

b) Przewodniczącemu Koła Naukowego liczącego więcej niż 5 członków przysługuje mandat delegata niezależnie od liczby mandatów przysługującej danemu Kołu Naukowemu

Strefa użytkownika

Zapomniałem hasła

Kalendarium

Grudzień 2018
PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3 4 5 6 789
10 11 12 13 14 15
16
17 18 19 20212223
24252627282930
31      

Nowe galerie

Instagram