STUDENCKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Uniwersytet Medyczny

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Aktualności


Walne Zgromadzenie Delegatów Studenckiego Towarzystwa Naukowego

Jak co roku, sezon akademicki zaczynamy od podsumowania poprzedniego oraz organizacji naszej dalszej pracy. W związku z tym informujemy, że Walne Zgromadzenie Delegatów odbędzie się 14 listopada 2018r., o godzinie 18.00, w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP.

W celu uczestnictwa, obowiązkowe jest złożenie formularza rejestracyjnego (dostępnego w zakładce Dokumenty na stronie www.stn.ump.edu.pl) zarówno nowych SKN, jak i tych kontynuujących działalność, w nieprzekraczalnym terminie 7.11.2018 r. Prosimy jednocześnie o dostarczenie listy delegatów, poprzez uzupełnienie formularza https://goo.gl/forms/NGScsZv654ZZgRHX2 do 7.11.2018 r. W ciągu kolejnych dni Zarząd ma obowiązek zweryfikować zgłoszonych Delegatów pod kątem aktywnego członkostwa w Towarzystwie (status opłacenia składek na dany rok akademicki), jak i prawidłowej ilości Delegatów. Delegaci zweryfikowani negatywnie zostaną skreśleni z ostatecznej listy, a Kołu Naukowemu nie będzie przysługiwać prawo zastąpienia ich innymi członkami. Za 100% delegatów na WZD, wg którego stwierdzane będzie kworum, uznaje się wszystkich delegatów zgłoszonych przez Przewodniczących Kół Naukowych i pozytywnie zweryfikowanych przez Zarząd STN.

Zasady zgłaszania delegatów:
1. Delegatami mogą być jedynie studenci z opłaconą składką członkowską na rok akademicki 2018/2019
2. Liczba delegatów danego Koła Naukowego zależy od zarejestrowanej w bieżącym roku akademickim liczby jego członków
3. Mandaty przysługują Kołom Naukowym w następujący sposób:
po 1 mandacie na każdą rozpoczętą dziesiątkę członków danego Koła Naukowego,
Przewodniczącemu Koła Naukowego liczącego więcej niż 5 członków przysługuje mandat delegata niezależnie od liczby mandatów przysługującej danemu Kołu Naukowemu
4. Osoba będąca członkiem kilku Kół Naukowych może reprezentować tylko jedno Koło.

W tym roku kończy się kadencja części członków struktur STN i w związku z tym podczas WZD odbędą się wybory uzupełniające. Kandydatury mogą być zgłaszane w terminie do 4.11.2018 r. do godz. 23.59. Szczegółowe informacje i wytyczne znajdują się w załączonym regulaminie wyborów.

Planowany porządek obrad:
1. Rejestracja i weryfikacja Delegatów, rozdanie kart do głosowania
2. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów STN
3. Ustanowienie Przewodniczącego Prezydium Zebrania
4. Stwierdzenie kworum (40% liczby delegatów)
5. Wybory sekretarzy Prezydium Zebrania
6. Wybory Komisji Skrutacyjnej
7. Zatwierdzenie porządku obrad
8. Wystąpienie JM prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego, Rektora UMP
9. Wystąpienia zaproszonych gości
10. Sprawozdanie z działalności STN za rok akademicki 2017/2018
11. Sprawozdanie finansowe Zarządu STN
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej STN
13. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za ubiegły rok akademicki
14. Prezentacja kandydatur na Członków Zarządu STN
15. Wybory Członków Zarządu STN
16. Ogłoszenie wyników głosowania
17. Wolne głosy i wnioski Delegatów
18. Zakończenie Zebrania.

Wnioski w sprawie zmiany proponowanego porządku należy zgłaszać do Sekretarza Towarzystwa na co najmniej 15 min przed rozpoczęciem obrad.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem STN, udział w WZD jest OBOWIĄZKOWY!  

Pozdrawiamy serdecznie, 
Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego UMP

Strefa użytkownika

Zapomniałem hasła

Kalendarium

Sierpień 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
8
9
1011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Nowe galerie

Instagram