SKN Biomolekularni

Opiekun: dr Aleksandra Majchrzak-Celińska
Przewodniczący: Jan Grzegorzewski (j.grzegorzewski2001@gmail.com)
Liczba członków: 26
Liczba prac naukowych: 0 (przeglądaj)

SKN Biochemii Farmaceutycznej zrzesza studentów, którzy wykazują chęć rozwijania swoich zainteresowań i poszerzania wiedzy z zakresu biochemii i biologii molekularnej. Podczas spotkań studenci mają możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej jak i również doskonalenia umiejętności praktycznych w zakresie technik biologii molekularnych i biochemicznych. Koło naukowe oferuje możliwość opracowywania i realizacji projektów badawczych. Tematyka badań obejmuje zagadnienia wynikające w dużej mierze z zainteresowań naukowych samych studentów. Ponadto istnieje możliwość napisania artykułów przeglądowych. Efekty działalności Koła publikowane są w renomowanych czasopismach oraz prezentowane podczas polskich oraz międzynarodowych konferencji, takich jak „Spotkania Młodych z Nauką” czy „International Congress of Young Medical Scientists".

Dołącz do koła

Aplikacja do kół naukowych jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.