SKN Chemii Medycznej Fotosensybilizatorów

Opiekun: Dr hab. Jarosław Piskorz
Przewodniczący: Natalia Górzna (natalia.gorzna10@gmail.com)
Liczba członków: 6
Liczba prac naukowych: 0 (przeglądaj)

tudenckie Koło Naukowe Chemii Medycznej Fotosensybilizatorów zajmuje się otrzymywaniem oraz badaniem właściwości nowych związków chemicznych o potencjalnym zastosowaniu w medycynie szczególnie w terapii fotodynamicznej nowotworów oraz infekcji bakteryjnych i grzybiczych. Zakres prowadzonych badań obejmuje syntezę, charakterystykę struktury oraz określenie właściwości nowych pochodnych borowo-dipirometanowych (BODIPY), jako fotouczulaczy dla terapii fotodynamicznej. Ponadto prowadzone są badania nad nowymi połączeniami pochodnych BODIPY z czynnikami zapewniającymi większą specyficzność wobec komórek nowotworowych oraz mikroorganizmów, a także nad opracowaniem odpowiednich systemów nośnikowych dla uzyskiwanych fotouczulaczy.

Dołącz do koła

Aplikacja do kół naukowych jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.