SKN Chemii Organicznej

Opiekun: dr n. farm. Joanna Warguła
Przewodniczący: Dobrosława Wiśniewska (s89387@student.ump.edu.pl)
Liczba członków: 9
Liczba prac naukowych: 0 (przeglądaj)

Działalność koła można podzielić na część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna dotyczy modelowania molekularnego oraz chemii obliczeniowej. W modelowaniu molekularnym wykorzystywane jest dokowanie oraz dynamika molekularna, natomiast w chemii obliczeniowej używana jest teoria funkcjonału gęstości (DFT). W ramach tych działań pisane są prace naukowe publikowane w anglojęzycznych czasopismach naukowych z IF. Część praktyczna dotyczy działalności laboratoryjnej, w której syntetyzowane są pochodne związków pochodzenia naturalnego.

Dołącz do koła

Aplikacja do kół naukowych jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.