SKN Chemii Związków Makrocyklicznych i Nanotechnologii

Opiekun: Dr n. farm. Wojciech Szczołko
Przewodniczący: Patrycja Wróbel (patrycjawrobel97@gmail.com)
Liczba członków: 9
Liczba prac naukowych: 0 (przeglądaj)

Studenckie Koło Naukowe Chemii Związków Makrocyklicznych i Nanotechnologii działa przy Katedrze i Zakładzie Technologii Chemicznej Środków Leczniczych od 2006 r. Opiekunem naukowym jest dr n. farm. Tomasz Koczorowski. Badania SKN obejmują przede wszystkim syntezę, a także ocenę właściwości fizykochemicznych porfirazyn i ftalocyjanin - porfirynoidowych analogów takich związków naturalnych, jak hem, kobalamina czy chlorofil. Oprócz tego członkowie koła zajmują się syntezą i charakterystyką nanocząstek metalicznych oraz ich potencjalną aktywnością i zastosowaniem w medycynie.

Dołącz do koła

Aplikacja do kół naukowych jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.