SKN Chirurgii Dziecięcej

Opiekun: dr n. med. Patrycja Sosnowska-Sienkiewicz
Przewodniczący: Iwona Anderko (iwona.anderko@onet.pl)
Liczba członków: 55
Liczba prac naukowych: 0 (przeglądaj)

Link do grupy na Facebook: https://www.facebook.com/groups/880633235309312/ Link do grupy na Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ai-3gi_BrtkkDWLMfPVki8i-shdyrg0ltl6vRrgP6qe81%40thread.tacv2/conversations?groupId=1b9ba3ef-69fd-408a-bd92-d3b859a41046&tenantId=ee0e923b-5730-4331-a9ea-ac4acb2cd86d

Dołącz do koła

Aplikacja do kół naukowych jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.