SKN Farmakologii

Opiekun: Prof. dr hab. n. farm. Przemysław Mikołajczak
Przewodniczący: Weronika Jarczak (2000wera@gmail.com)
Liczba członków: 6
Liczba prac naukowych: 0 (przeglądaj)

SKN Farmakologii prowadzi działalność teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna dotyczy koła dyskusyjnego (Journal Club), gdzie studenci przeszukują literaturę naukową na zadany temat, następnie opracowują wyniki i przedstawiają je na spotkaniach stacjonarnych w Katedrze. Następnie przeprowadzony jest panel dyskusyjny wraz z opiekunami Koła Naukowego. Całość kończy się pisaniem publikacji naukowej w formie prac przeglądowych do czasopism polskich oraz zagranicznych. Dzięki takiej aktywności, studenci uczą się szukać, czytać i analizować informacje z publikacji naukowych, prezentować swoje wyniki przed innymi oraz pisać prace naukowe - wszystko co potrzebne do obrony pracy magisterskiej. Część praktyczna dotyczy działalności w laboratorium w Katedrze, gdzie studenci będą mogli nauczyć się projektować primery do reakcji PCR oraz szukać stabilnych genów referencyjnych do analizy interakcji metabolicznych baikaliny, chryzyny i metyldopy w wątrobie ciężarnych szczurów z indukowanym nadciśnieniem wraz z genami referencyjnymi dla receptorów VEGF.

Dołącz do koła

Aplikacja do kół naukowych jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.