SKN Fotochemii Związków Makrocyklicznych

Opiekun: mgr farm. Daniel Ziental
Przewodniczący: Maciej Michalak (85260@student.ump.edu.pl)
Liczba członków: 3
Liczba prac naukowych: 1 (przeglądaj)

Koło zajmuje się badaniem i poszukiwaniem nowych związków fotouczulających. Szczególny nacisk kładziony jest na terapię fotodynamiczną infekcji powodowanych przez bakterie, posiadające mechanizmy oporności na antybiotyki. Na naszą działalność również składają się badania mikrobiologiczne, mające na celu określić skuteczność potencjalnych fotouczulaczy.

Dołącz do koła

Aplikacja do kół naukowych jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.