SKN Młodych Mikrobiologów

Opiekun: prof. dr hab. n. med. Marzena Gajęcka
Przewodniczący: Anna Zaporowska (ania.zaporowska@gmail.com)
Liczba członków: 42
Liczba prac naukowych: 0 (przeglądaj)

SKN Młodych Mikrobiologów zajmuje się problematyką z zakresu mikrobiologii klasycznej, molekularnej oraz klinicznej. Studenci uczestniczący w naszym kole mogą: - nabyć odpowiednich umiejętności przed przyszła praca magisterską, - doskonalić swoje umiejętności manualne, nabywając doświadczenia przed przyszła pracą zawodową, - podejmować nowe projekty naukowe, dzięki czemu studenci samemu ustalają plan działania, potrzebne środki oraz opracowują swoje wyniki, - poszerzać swoją wiedzę na spotkaniach, poprzez przestawianie nowych rozwiązań badawczych, - przygotowywać się wspólnie do wystąpień w konferencjach. Dodatkowo SKN Młodych Mikrobiologów chętnie stara się o granty naukowe, co dla osób zainteresowanych kariera naukową, jest przydatnym doświadczeniem i dobrym początkiem.

Dołącz do koła

Aplikacja do kół naukowych jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.