SKN Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Ius et Salus”

Opiekun: Prof. dr hab. n. praw. Monika Urbaniak
Przewodniczący: Witold Jan Kowal (87225@student.ump.edu.pl)
Liczba członków: 13
Liczba prac naukowych: 0 (przeglądaj)

Koło naukowe zrzesza osoby zainteresowane tematyką szeroko pojętego prawa medycznego i farmaceutycznego. Podczas spotkań, organizowanych w formie stacjonarnej lub zdalnej, zostaną zaprezentowane referaty ekspertów, zaproszonych gości i studentów. Koło stanowi przyjazną przestrzeń wymiany poglądów, spostrzeżeń dotyczących aktualnego stanu prawnego i orzecznictwa.

Dołącz do koła

Aplikacja do kół naukowych jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.