SKN Technologia Farmaceutyczna

Opiekun: Dr n. farm. Anna Froelich
Przewodniczący: Julia Krysztofiak (87221@student.ump.edu.pl)
Liczba członków: 14
Liczba prac naukowych: 0 (przeglądaj)

Tematyka badawcza SKN Technologii Farmaceutycznej obejmuje zagadnienia związane z dwoma obszarami naukowymi. Pierwszy z nich skupia się wokół stałych doustnych postaci leku, między innymi otrzymywanych na drodze żelowania jonotropowego, a także stałych rozproszeń substancji leczniczych o niskiej rozpuszczalności w wodzie. Drugi obszar dotyczy formulacji stosowanych na skórę i błony śluzowe, między innymi preparatów półstałych, filmów polimerowych oraz systemów mikroigłowych.

Dołącz do koła

Aplikacja do kół naukowych jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.