Skip to main content

Assessment of omeprazole and famotidine effects on the pharmacokinetics of tacrolimus in patients following kidney transplant – randomized controlled trial

Słowa kluczowe:
Tacrolimus - pharmacokinetics ; Omeprazole ; Famotidine ; Kidney transplantation

Autorzy:
Miłosz Miedziaszczyk, Marek Karczewski, Tomasz Grabowski, Anna Wolc, Ilona Idasiak-Piechocka

Koło naukowe:
SKN Transplantacji i Chorób Nerek

Pobierz