Skip to main content

Case Report: Brentuximab Vedotin Associated Acute Pancreatitis in a Pediatric Hodgkin Lymphoma Patient: Case Report and Literature Review

Słowa kluczowe:
Hodgkin lymphoma, pediatric oncology, brentuximab vedotin, acute pancreatitis, side effects

Autorzy:
Ewelina Truszkowska, Marta Andrzejewska, Cyntia Szymańska, Agnieszka Wziątek, Katarzyna Derwich

Koło naukowe:
SKN Onkologii, Hematologii i Transplantacji Pediatrycznej

Pobierz