Skip to main content

Compatibility studies of selected multichamber bag parenteral nutrition with fluconazole

Słowa kluczowe:
intravenous administration, patient safety, turbidity, lipid droplet size, zeta potential

Autorzy:
Katarzyna Dettlaf, Gabriela Anglart, Agnieszka Gruszczyńska, Anna Jelińska

Koło naukowe:
SKN Analiza Leków i Kosmetyków

Pobierz