Skip to main content

Danon disease: Rare cause of cardiomyopathy

Słowa kluczowe:
Danon disease, hypertrophic cardiomyopathy, genetics, glycogen storage disease type IIb

Autorzy:
Julia Dzierla, Weronika Pelczar-Płachta, Filip Baszkowski, Waldemar Bobkowski

Koło naukowe:
SKN Kardiologii Dziecięcej

Pobierz