Skip to main content

Dwie strony inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę u chorych z przewlekłą chorobą nerek

Słowa kluczowe:
inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę, przewlekłą choroba nerek, nefroprotekcja, nefrotoksyczność

Autorzy:
Miłosz Miedziaszczyk, Natalia Stefańska, Mikołaj Musiał

Koło naukowe:
SKN Transplantacji i Chorób Nerek

Pobierz