Skip to main content

Emicizumab: a novel drug in hemophilia A prophylaxis – a narrative review

Słowa kluczowe:
Hemophilia A, emicizumab, prophylaxis, hemostasis, antibody

Autorzy:
Łukasz Mazurkiewicz, Krystian Czernikiewicz, Joanna Rupa-Matysek, Lidia Gil

Koło naukowe:
SKN Hematologii i Transplantacji Szpiku

Pobierz