Skip to main content

NEW AZA-BODIPY DERIVATIVE CHELATING BORON – SYNTHESIS AND SPECTRAL PROPERTIES

Słowa kluczowe:
BODIPY, aza-BODIPY, UV-VIS spectroscopy, fluorescent probe, photodynamic therapy

Autorzy:
Aleksandra Pawska

Koło naukowe:
SKN Chemii Związków Syntetycznych w Terapii Fotodynamicznej

Pobierz