Skip to main content

Podróż od ciała do ciała – historia i postęp transplantacji nerki

Słowa kluczowe:
Przeszczepianie nerek - historia ; Terapia immunosupresyjna - historia ; Historia medycyny

Autorzy:
Miłosz Miedziaszczyk

Koło naukowe:
SKN Nefrologii i Transplantologii Klinicznej

Pobierz