Skip to main content

Safety analysis of co-administering tacrolimus and omeprazole in renal transplant recipients – a review.

Słowa kluczowe:
Kidney transplantation, Omeprazole - therapeutic use, Tacrolimus - therapeutic use, Drug therapy combination, Drug interactions

Autorzy:
Miłosz Miedziaszczyk, Ilona Idasiak-Piechocka

Koło naukowe:
SKN Transplantacji i Chorób Nerek

Pobierz