Skip to main content

Superior sagittal sinus thrombosis in the course of mixed phenotype acute leukaemia treated with acute lymphoblastic leukaemia-like therapy—a case report

Słowa kluczowe:
Mixed phenotype acute leukaemia, PEG-asparaginase, Thrombosis, LMWH, Antithrombin, Treatment, Case report

Autorzy:
Wojciech Lizurej, Łukasz Mazurkiewicz, Michał Kowalski, Sylwia Szydłowska, Michał Wyrzykowski, Krzysztof Lewandowski

Koło naukowe:
SKN Hematologii i Transplantacji Szpiku

Pobierz