Skip to main content

Terapia daremna z punktu widzenia studentów kierunku lekarskiego

Słowa kluczowe:
terapia daremna, DNR, etyka, studenci kierunku lekarskiego, intensywna terapia, OAiIT

Autorzy:
Szymon Pełczyński, Hubert Ziembicki, Kinga Karbowiak

Koło naukowe:
SKN Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Pobierz