Skip to main content

The effects of bariatric surgery and gastrectomy on the absorption of drugs, vitamins, and mineral elements.

Słowa kluczowe:
Bariatric surgery, Gastrectomy, Pharmaceutical preparations - pharmacokinetics, Vitamins - deficiency, Minerals - deficiency

Autorzy:
Miłosz Miedziaszczyk, Patrycja Ciabach, Edyta Szałek

Koło naukowe:
SKN Farmacji Klinicznej

Pobierz