Skip to main content

The safety of a vegan diet during pregnancy.

Słowa kluczowe:
Pregnancy, Diet, vegan, Iron - deficiency, Zinc - deficiency, Vitamin B 12 deficiency, Vitamin D - deficiency, Fatty acids, omega-3 - therapeutic use, Calcium - deficiency, Iodine - deficiency

Autorzy:
Miłosz Miedziaszczyk, Patrycja Ciabach, Edmund Grześkowiak, Edyta Szałek

Koło naukowe:
SKN Farmacji Klinicznej

Pobierz