Skip to main content

Komisja ds. studenckich badań naukowych

kontakt: granty.stn@ump.edu.pl

Przewodniczący komisji

Prof. dr hab. med. Krzysztof Książek

Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych (KNTC)

e-mail: kksiazek@ump.edu.pl

Członek komisji

Aleksandra Kurowska

Członek komisji

Dawid Woszczyk