Skip to main content

Download useful STN documents

Regulations on awarding funds for the implementation of research projects with attachments (2022/2023)

Regulamin przyznawania grantów przez Komisję ds. Studenckich Badań Naukowych w roku akademickim 2022/2023

Statut Studenckiego Towarzystwa Naukowego UM w Poznaniu

Formularz rejestracji koła naukowego – obowiązujący od 1 października 2022 roku

Formularz organizacji konferencji obowiązujący w roku akademickim 2022/2023

Guide how to obtain funding for active participation in national, international and online conferences

Statutes of the Students’ Scientific Society – ENG version

Regulamin Studenckiego Towarzystwa Naukowego UM w Poznaniu

Poradnik uzyskania dofinanoswania za aktywny udział w konferencjach – obowiązuje od 15.06.2022

Regulamin Rankingu Kół Naukowych obowiązujący od 2022 roku

PUMS Students Scientific Society logotype – to be used in partner events

Zaświadczenie dla przewodniczących kół naukowych obowiązujące od 1 października 2022 r.