Skip to main content

Pobierz najważniejsze dokumenty związane z działalnością STN

Regulations on awarding funds for the implementation of research projects with attachments 2023/2024

Regulamin przyznawania grantów przez Komisję ds. Studenckich Badań Naukowych w roku akademickim 2023/2024

Statut Studenckiego Towarzystwa Naukowego UM w Poznaniu

Statutes of the Students’ Scientific Society – ENG version

Regulamin Studenckiego Towarzystwa Naukowego UM w Poznaniu

Formularz rejestracji koła naukowego – obowiązuje od 1 października 2022 roku

Formularz organizacji konferencji obowiązujący w roku akademickim 2023/2024

Poradnik uzyskania dofinanoswania za aktywny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych – obowiązuje od 01.03.2024 r.

Guide how to obtain funding for active participation in national and international conferences

Regulamin i zasady Funduszu Dofinansowania Publikacji

Formularz dla wnioskodawcy ubiegającego się o dotację z Funduszu Dofinansowania Publikacji – wersja polskojęzyczna

Form for applicant of Publication Fund – english version

Regulamin Rankingu Kół Naukowych obowiązujący od 2024 r.

Logotyp Studenckiego Towarzystwa Nawukowego UM w Poznaniu – do wykorzystania dla wydarzeń, objętych patronatem STN | PUMS Students Scientific Society logotype – to be used for partner events

Zaświadczenie dla przewodniczących kół naukowych obowiązujące od 1 października 2022 r.