Skip to main content

Studenckie Granty Naukowe

 1. Czym są Studenckie Granty Naukowe? Na czym to właściwie polega?
  Studenckie Granty Naukowe to inicjatywa organizowana przez Komisję ds. Studenckich Badań Naukowych (SBN) wchodzącą w skład Studenckiego Towarzystwa Naukowego (STN) UMP. Jej celem jest dofinansowanie grupstudenckich z naszego Uniwersytetu, które planują prowadzenie eksperymentalnych lub ankietowych badań naukowych wymagających zakupu dodatkowych urządzeń, odczynników, zaplecza informatycznego itp. lub skorzystania z usług zewnętrznych.
 2. Gdzie znajdę szczegółowe informacje dotyczące procesu przyznawania Studenckich Grantów Naukowych?
  Sposób prowadzenia naboru wniosków i wszelkie formalności dotyczące tego procesu określa Regulamin SBN oraz opisane w nim załączniki na dany rok akademickim publikowane przed rozpoczęciem rekrutacji.
 3. Kto może wnioskować o dofinansowanie?
  O dofinansowanie może ubiegać się student bądź grupa studentów, która spełnia poniższe wymogi:
  – wszystkie osoby posiadają status studenta UMP w roku akademickim, w którym składany jest wniosek
  – wszystkie osoby posiadają opłaconą składkę członkowską na rok akademicki w którym składany jest wniosek
 4. Chcę zostać kierownikiem projektu, o co muszę zadbać?
  W procesie sprawdzania wniosków Komisja sprawdza wiele kwestii formalnych, których niedopełnienie powoduje zwrócenie wniosku do poprawy lub jego natychmiastowe odrzucenie. W związku z tym ważne, aby przed wysłaniem wniosku sprawdzić następujące rzeczy:
  – czy wszyscy członkowie zespołu mają opłacone składki na aktualny rok akademicki
  – czy koło w obrębie którego zgłaszany jest wniosek nie posiada już 4 aktualnie realizowanych projektów lub czy liczba ta nie zostanie przekroczona przy aktualnym naborze
  – czy opiekun naukowy nie nadzoruje już więcej niż jednego projektu prowadzonego w ramach Studenckich Grantów Naukowych
  – czy kosztorys wniosku nie obejmuje pozycji zabronionych zamieszczonych w regulaminie SBN
  – czy wypełnione są wszystkie niezbędne we wniosku załączniki (nr 2, 3 i 4 według Regulaminu SBN)
  – w przypadku osób będących wcześniej kierownikami projektów należy rozliczyć wcześniejszy projekt przed datą zamknięcia rekrutacji nowego wniosku
 5. Potrzebuję zgody odpowiedniej Komisji (Komisja Bioetyczna / Lokalna Komisja ds. Doświadczeń na Zwierzętach / Ministerstwo środowiska) na prowadzenie badań, ale
  nie zdążę jej otrzymać, co mam zrobić?
  W przypadku kiedy zgoda odpowiedniej Komisji nie może zostać dołączona do wniosku należy drogą mailową wysłać prośbę o odroczenie dopełnienia tej formalności do Przewodniczącego Komisji – Pana Profesora Krzysztofa Książka z uzasadnieniem przedstawionej sytuacji. Przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zgoda odpowiedniej Komisji może zostać dostarczona w terminie późniejszym jednak nie później niż 2 miesiące po zamknięciu naboru wniosków.
 6. W jaki sposób następuje składanie wniosków?
  Wnioski składane są przez system WISUS. W pasku sekcji należy wejść w
  „ORGANIZACJE” 🡪 „STN” 🡪 „Granty”. Włączenie możliwości składania wniosków poprzedzone jest odpowiednim komunikatem zamieszczanym na stronie STN i mediach społecznościowych STN.
 7. Kiedy rozpoczyna się nabór wniosków i jak wygląda ich procedowanie?
  Nabór wniosków odbywa się w każdym roku akademickim w okresie zimowym i kończy w okresie wiosennym tego samego roku akademickiego. Szczegółowe daty zamieszczone są w Terminarzu, który publikowany jest wraz z ogłoszeniem otwarcia rekrutacji, przy czym Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany poszczególnych dat w
  przypadku, gdyby proces oceny wniosków tego wymagał. Przez cały ten okres wniosek przechodzi następujące etapy:
  – ocena formalna (poprawne rozpisanie wniosku, obecność niezbędnych załączników, dopełnienie formalności dotyczących członków zespołu, koła naukowego i opiekuna)
  – recenzja przez pracowników uczelni
  – zsumowanie punktów przyznanych przez recenzentów
  – przygotowanie zestawienia wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania
 8. Mój wniosek został zakwalifikowany do finansowania, co teraz?
  Wraz z opublikowaniem decyzji Komisji grupy badawcze, których wnioski zostały zakwalifikowane otrzymają do dyspozycji pełną kwotę przyznanego finansowania i tym samym mogą rozpocząć prowadzenie badań. Czas na rozliczenie projektu wynosi 18 miesięcy od momentu przyznania finansowania do chwili rozliczenia projektu w systemie grantowym przez Komisję.
 9. Skończyłem prowadzenie badań, jak mogę rozliczyć projekt?
  Celem zamknięcia finansowanego projektu należy drogą mailową złożyć Komisji Raport końcowy zgodnie z formularzem zamieszczonym w odpowiednim załączniku, omówienie wyników projektu oraz potwierdzenie akceptacji kosztów i zamknięcia projektu w systemie budżetowym wystawione przez Dział Księgowości.

Mamy nadzieję, że to krótkie podsumowanie praktycznych informacji dotyczących Studenckich Grantów Naukowych rozwieje większość Waszych wątpliwości i pozwoli uniknąć problemów w składaniu wniosków. Dla dokładnego zapoznania się ze wszystkimi
formalnościami zalecamy sprawdzenie Regulaminu SBN oraz dotyczących go załączników. W razie pytań służymy pomocą pod adresem: granty.stn@ump.edu.pl

Letnia Szkoła Ultrasonografii

 1. Czy jako stażysta/lekarz rezydent mogę wziąć udział w Letniej Szkole USG?
  Niestety Letnia Szkoła USG jest wydarzeniem organizowanym jedynie dla obecnych studentów kierunków medycznych.
 2. Na jakiej podstawie odbywa się kwalifikacja uczestników do Letniej Szkoły USG?
  Uczestnicy obozu są rekrutowani na podstawie swojej działalności naukowej i aktywności na rzecz organizacji uczelnianych/studenckich w bieżącym roku akademickim. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.
 3. Gdzie umieścić informacje na temat działalności dodatkowej będącej podstawą kwalifikacji?
  Wszelkie dokument takie jak: list motywacyjny, publikacje, których autorem/współautorem jest student (abstrakty), dokumenty potwierdzające wystąpienia na konferencjach (abstrakty), zaświadczenia o pracy na rzecz organów uczelnianych i/lub organizacji studenckich należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego.
 4. Co obejmuje opłata?
  Opłata, która każdego roku jest ustalana i przekazywana do wiadomości publicznej obejmuje całodziennie wyżywienie i zakwaterowanie, social program oraz wiele innych wspaniałych niespodzianek. Dojazd na miejsce odbywania zajęć oraz powrót uczestnika odbywa się w jego własnym zakresie.

Obóz Naukowo-Szkoleniowy w Kołobrzegu

 1. Gdzie odbywa się obóz?
  W Centrum Zdrowia i Relaksu “Verano” w Kołobrzegu.
 2. Ile kosztuje udział w obozie?
  Udział w obozie jest całkowicie bezpłatny.
 3. Z jakich uczelni studenci mogą się rekrutować na obóz?
  Obóz jest przeznaczony tylko dla studentów z UMP.
 4. Kto może aplikować na obóz?
  Rekrutujemy studentów czterech ostatnich semestrów danego kierunku dowolnego stopnia, np. 4-6 rok kierunku lekarskiego, 3-5 rok kierunku lekarsko – dentystycznego.
 5. Jak wyglądają zajęcia na obozie?
  Przygotowywane są wysoko specjalistyczne gabinety lekarskie z różnych obszarów terapeutycznych (np. stomatologii, kardiologii, endokrynologii, chorób wewnętrznych, farmacji czy zdrowia publicznego) i pod okiem opiekunów naukowych z ramienia Uczelni studenci świadczą usługi medyczne dla kuracjuszy Ośrodka, a także lokalnej społeczności. Po południu odbywają się zajęcia sportowe, a wieczorami jest czas na social program.