Skip to main content

Informacje dla członków STN

 1. Należy założyć nowe konto (odnośnik „Załóż konto” znajduje się pod polami logowania).
 2. Każdy członek społeczności STN jest zobligowany do uiszczenia opłaty w wysokości 45 PLN za dany rok akademicki.
  Dane konta bankowego do wpłat:
  Nazwa odbiorcy: Studenckie Towarzystwo Naukowe UM w Poznaniu
  Nr konta: 56 1030 1247 0000 0000 4771 8000
  Bank Handlowy w Warszawie SA Oddział w Poznaniu
  Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, kierunek, rok studiów i dopisek „legitymacja STN, rok akademicki”
  Przykładowy tytuł przelewu: Jan Kowalski, Lekarski rok III, legitymacja STN 2022/2023
 3. W kolejnym kroku prosimy:
  ◦ pobrać potwierdzenie wykonania przelewu i zmienić nazwę pliku na „Imię Nazwisko, rok akademicki” przykładowo: „Jan Kowalski 2022/2023”,
  ◦ Następnie prosimy o wysłanie wiadomości e-mail, wpisując temat korespondencji: „Potwierdzenie składki członkowskiej” i wiadomośc winna zawierać:
  numer legitymacji studenckiej (znajduje się pod kodem kreskowym na legitymacji),
  ◦ Potwierdzenie przelewu ze zmienioną nazwą dodajemy jako załącznik.
  Wiadomości prosimy wysyłać na adres: czlonkowie.stn.ump@gmail.com
 4. Uwagi ogólne:
  Przed dokonaniem przelewu należy założyć konto członkowskie.
  STN nie ponosi odpowiedzialności za przesłane lub dostarczone potwierdzenia przelewu niezawierające koniecznego opisu.
  Składka członkowska pełni funkcję legitymacji STN.
  Niedostarczenie potwierdzenia przelewu w wyznaczonym terminie skutkuje nieprzypisaniem składki członkowskiej w systemie.
  Konto z nieopłaconą składką jest kontem „nieaktywnym”, co łączy się z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia o działalności w Kole Naukowym w danym roku akademickim. W przypadku pomyłki nie ma możliwości zwrotu przelanych pieniędzy.
  Opłaty należy dokonywać za każdy rok działalności w Studenckim Towarzystwie Naukowym. Nie można dokonać opłaty za miniony lub nadchodzący rok akademicki. Czas wprowadzenia opłaty do systemu to maksymalnie 14 dni. Opłatę należy uregulować w terminie od 1 października do 31 maja danego roku akademickiego.
  Opłata członkowska jest jednorazową opłatą na cały rok akademicki niezależnie od tego, do ilu Kół Naukowych się należy.
  5. W razie jakichkolwiek problemów i niejasności prosimy o kontakt z Koordynatorką ds. Członków STN i Kół Naukowych, korzystając z adresu e-mail: czlonkowie.stn.ump@gmail.com

Informacje dla przewodniczących kół naukowych

Aby zarejestrować Studenckie Koło Naukowe (SKN) należy:

 1.  Zostać pełnoprawnym członkiem STN (patrz „INFORMACJE DLA CZŁONKÓW STN”). Mieć opłaconą składkę członkowską.
 2. Aby założyć nowe Koło Naukowe trzeba zalogować się na swoje konto, następnie wejść w zakładkę „Rejestracja” i wypełnić pola znajdujące się po prawej stronie ekranu. UWAGA! Edycja będzie możliwa tylko z panelu Administratora strony. Z chęcią edycji danych SKN, proszę kontaktować się z Koordynatorką ds. Członków STN i Kół Naukowych.
 3. W przypadku, gdy zaszła zmiana na stanowisku Przewodniczącego należy zalogować się na swoje konto członkowskie, wejść w „Moje Konto”, następnie wejść w zakładkę „Koła Naukowe” i nacisnąć przycisk znajdujący się obok „Chcesz zrezygnować z funkcji Przewodniczącego?”. Wtedy należy wybrać z listy członków Koła wybranego przez członków nowego Przewodniczącego.
 4. Przewodniczący nowych Kół Naukowych, Kół w których dokonana została zmiana na stanowisku Przewodniczącego oraz istniejących już Kół Naukowych w których nie zaszły żadne zmiany muszą pobrać z zakładki „Dokumenty” plik o nazwie „Formularz rejestracyjny koła naukowego„ .Należy go czytelnie wypełnić, uzupełnić wszystkie pieczątki oraz daty i PRZESŁAĆ NA ADRES MAILOWY: czlonkowie.stn.ump@gmail.com
  Formularze przyniesione do D.S. Karolek nie będą akceptowane! Akceptowane są tylko Formularze wysłane mailowo na ww. skrzynkę pocztową.
  UWAGA! Ostateczny termin dostarczenia formularza to 15 grudnia bieżącego roku akademickiego. Rejestracja Koła po wyznaczonym terminie będzie możliwa jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Przewodniczącego STN.
 5. Uwagi ogólne:
  Formularz rejestracyjny SKN należy dostarczać w każdym kolejnym roku akademickim działalności koła naukowego.
  Bez Formularza, Koło Naukowe po 15 grudnia będzie usunięte ze strony i nie będzie można wygenerować zaświadczenia o działalności w Kole Naukowym.
  Nazwa Koła Naukowego powinna zawierać na początku SKN (w skrócie Studenckie Koło Naukowe). Po wprowadzeniu danych do systemu, Koordynatorka ds. Członków STN i Kół Naukowych na podstawie dostarczonego Formularza rejestracyjnego dokonuje aktywacji Koła na stronie Studenckiego Towarzystwa Naukowego.
  W przypadku nieopłacenia składki oraz bez złożonego mailowo Formularza, koło nie zostanie zaakceptowane na stronie STN.

Rejestracja koła naukowego

Rejestracja nowych kół naukowych jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.