Skip to main content

Molecular and Biochemical Basis of Diseases Research Group

Liczba członków: 1
Opiekun: dr hab. n med. Magdalena Budzyń
Przewodniczący: Dominic Dzieniszewski
Więcej

Otolaryngology (ENT) Research Group

Liczba członków: 5
Opiekun: Dr. Hab N Med, Malgorzata Leszczyńska
Przewodniczący: Cheyanna Bratt
Więcej

Research Group of Medical Microbiology

Liczba członków: 1
Opiekun: Prof. UM, dr hab. Tomasz Karpiński
Przewodniczący: Mark Stasiewicz
Więcej

Rheumatology Research Group

Liczba członków: 7
Opiekun: dr hab. n. med. Bogna Grygiel - Górniak
Przewodniczący: Gabriela Kędzia
Więcej

SKN Analiz Bioinformatycznych „BIOBAZA”

Liczba członków: 10
Opiekun: dr n. med. Patrycja Czerwińska
Przewodniczący: Kacper Maciejewski
Więcej

SKN Analiza Leków i Kosmetyków

Liczba członków: 10
Opiekun: dr n. farm. Katarzyna Dettlaff
Przewodniczący: Marta Klimaszewska
Więcej

SKN Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Liczba członków: 60
Opiekun: dr n. med. Anna Kluzik
Przewodniczący: Hubert Ziembicki
Więcej

SKN Animaloterapii

Liczba członków: 12
Opiekun: dr n. med. Barbara Purandare
Przewodniczący: Anna Samoń-Drzewicka
Więcej

SKN Biochemii Farmaceutycznej

Liczba członków: 9
Opiekun: dr Aleksandra Majchrzak-Celińska
Przewodniczący: Wojciech Wieliński
Więcej

SKN Biochemii i Biologii Molekularnej

Liczba członków: 16
Opiekun: dr n. med. i n. o zdr. Bartosz Słowikowski
Przewodniczący: Anna Małkiewicz
Więcej

SKN Biologii człowieka

Liczba członków: 5
Opiekun: dr hab. Jakub Żurawski
Przewodniczący: Radosław Szczepański
Więcej

SKN Biologii Komórki

Liczba członków: 10
Opiekun: dr n.med. Małgorzata Tokłowicz
Przewodniczący: Emilia Malinowska
Więcej

SKN Biologii Medycznej

Liczba członków: 17
Opiekun: prof. dr hab. n. med. Aleksandra Szczepankiewicz
Przewodniczący: Natalia Guźniczak
Więcej

SKN Biologii Neuronu

Liczba członków: 6
Opiekun: dr hab n.med Maria Skibińska
Przewodniczący: Weronika Bargieł
Więcej

SKN Biosfera

Liczba członków: 11
Opiekun: Prof. dr hab. Błażej Rubiś
Przewodniczący: Anna Mizielska
Więcej

SKN Biotechnologii Medycznej

Liczba członków: 15
Opiekun: dr. hab. n. med. Hanna Dams-Kozłowska
Przewodniczący: Natalia Guźniczak
Więcej

SKN Chemii Medycznej Fotosensybilizatorów

Liczba członków: 1
Opiekun: Dr hab. Jarosław Piskorz
Przewodniczący: Natalia Górzna
Więcej

SKN Chemii Organicznej

Liczba członków: 1
Opiekun: Dr hab. n. farm. Jacek Kujawski
Przewodniczący: Kacper Kossakowski
Więcej

SKN Chemii Związków Makrocyklicznych i Nanotechnologii

Liczba członków: 4
Opiekun: Dr n. farm. Tomasz Koczorowski
Przewodniczący: Patrycja Wróbel
Więcej

SKN Chemii Związków Syntetycznych w Terapii Fotodynamicznej

Liczba członków: 4
Opiekun: dr Michał Kryjewski
Przewodniczący: Aleksandra Pawska
Więcej

SKN Chirurgii Dziecięcej

Liczba członków: 29
Opiekun: dr n. med. Patrycja Sosnowska-Sienkiewicz
Przewodniczący: Stanisław Ciechanowicz
Więcej

SKN Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej

Liczba członków: 2
Opiekun: dr n. med. Mateusz Szewczyk
Przewodniczący: Bartosz Maćkowiak
Więcej

SKN Chirurgii Naczyniowej

Liczba członków: 9
Opiekun: Dr n. med. Hubert Stępak
Przewodniczący: Łukasz Świątek
Więcej

SKN Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

Liczba członków: 89
Opiekun: dr Honorata Stadnik
Przewodniczący: Dominika Waligóra
Więcej

SKN Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Mini-Inwazyjnej

Liczba członków: 77
Opiekun: dr n. med. Jarosław Cwaliński
Przewodniczący: Violetta Osowska
Więcej

SKN Chirurgii Onkologicznej

Liczba członków: 39
Opiekun: Dr n.med. Mateusz Wichtowski
Przewodniczący: Malwina Zbrojewska
Więcej

SKN Chirurgii Ręki

Liczba członków: 6
Opiekun: Lek. Michał Górecki
Przewodniczący: Ewa Kowalów
Więcej

SKN Chirurgii Stomatologicznej

Liczba członków: 2
Opiekun: dr hab. Katarzyna Błochowiak
Przewodniczący: Jacek Kwiatkowski
Więcej

SKN Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Liczba członków: 13
Opiekun: lek. dent. Maciej Okła
Przewodniczący: Jakub Lewek
Więcej

SKN Chorób Kręgosłupa, Ortopedii dziecięcej i Medycyny Sportowej

Liczba członków: 1
Opiekun: Dr hab. n. med. Piotr Janusz
Przewodniczący: Magdalena Kapela
Więcej

SKN Dermatologii i Dermatologii Estetycznej

Liczba członków: 32
Opiekun: dr n. med. Magdalena Jałowska
Przewodniczący: Julia Woźna
Więcej

SKN Diabetologii

Liczba członków: 22
Opiekun: dr n. med. i zdr. Agata Grzelka Woźniak
Przewodniczący: Przemysław Dalski-Szeląg
Więcej

SKN Dietetyki Klinicznej

Liczba członków: 28
Opiekun: prof. Paweł Bogdański, dr n. med. Katarzyna Pastusiak
Przewodniczący: Maja Miętkiewska-Dolecka
Więcej

SKN Dietetyki Pediatrycznej

Liczba członków: 5
Opiekun: Dr. n. med. Małgorzata Jamka
Przewodniczący: Alicja Werblińska
Więcej

SKN Drug Transport and Delivery

Liczba członków: 9
Opiekun: Dr Paulina Skupin-Mrugalska
Przewodniczący: Julia Liwarska
Więcej

SKN Edukacji Medycznej

Liczba członków: 4
Opiekun: Dr n. med. i n. o zdr., Piotr Przymuszała
Przewodniczący: Natalia Gałązka
Więcej

SKN Elektroradiologii „Curiosum”

Liczba członków: 1
Opiekun: Bartosz Bąk
Przewodniczący: Paulina Kukla
Więcej

SKN Endokrynologiczne

Liczba członków: 38
Opiekun: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Łącka
Przewodniczący: Weronika Szybiak
Więcej

SKN Endokrynologii Dziecięcej

Liczba członków: 17
Opiekun: dr hab. n. med. Monika Obara-Moszyńska
Przewodniczący: Hanna Nowak
Więcej

SKN Etyki i Bioetyki

Liczba członków: 2
Opiekun: dr hab. Ewa Baum, prof. UM i dr n. o zdr. Katarzyna Beata Głodowska
Przewodniczący: Zuzanna Makowska
Więcej

SKN Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki

Liczba członków: 5
Opiekun: dr hab. n. farm. Marta Karaźniewicz-Łada
Przewodniczący: Julia Kerner
Więcej

SKN Farmacji Klinicznej

Liczba członków: 20
Opiekun: prof. UM dr hab. n. farm. Edyta Szałek
Przewodniczący: Damian Szklanny
Więcej

SKN Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej

Liczba członków: 3
Opiekun: dr hab. Tomasz Zaprutko
Przewodniczący: Anna Ślotała
Więcej

SKN Farmakognozja

Liczba członków: 13
Opiekun: dr n. farm. Elżbieta Studzińska-Sroka
Przewodniczący: Magdalena Bulicz
Więcej

SKN Farmakologii

Liczba członków: 12
Opiekun: Prof. dr hab. n. farm. Przemysław Mikołajczak
Przewodniczący: Kacper Kossakowski
Więcej

SKN First International Scientific Group on Cardiovascular Medicine

Liczba członków: 17
Opiekun: dr n. med. Adrian Gwizdała
Przewodniczący: Zofia Stanisz
Więcej

SKN Foniatrii i Audiologii

Liczba członków: 7
Opiekun: dr n. med. Barbara Maciejewska
Przewodniczący: Vladimir Gurskii
Więcej

SKN Fotochemii Związków Makrocyklicznych

Liczba członków: 2
Opiekun: mgr farm. Daniel Ziental
Przewodniczący: Maciej Michalak
Więcej

SKN Gastroenterologii Dziecięcej

Liczba członków: 20
Opiekun: dr n. med. Jan Nowak
Przewodniczący: Aneta Pham
Więcej

SKN Gastroenterologii i Dietetyki

Liczba członków: 13
Opiekun: dr hab. n. med. Krela Kaźmierczak, prof. UM, dr Lilianna Łykowska-Szuber
Przewodniczący: Marta Lubarska
Więcej

SKN Genetyki Medycznej

Liczba członków: 32
Opiekun: Dr n. med. Katarzyna Wołyńska
Przewodniczący: Filip Glista
Więcej

SKN Ginekologii Onkologicznej

Liczba członków: 33
Opiekun: dr Mikołaj Zaborowski
Przewodniczący: Marta Rezler
Więcej

SKN Hematologii i Transplantacji Szpiku

Liczba członków: 18
Opiekun: prof. dr hab. med. Krzysztof Lewandowski
Przewodniczący: Łukasz Mazurkiewicz
Więcej

SKN Immunologii Klinicznej

Liczba członków: 13
Opiekun: dr n. biol. Magdalena Frdyrychowicz
Przewodniczący: Mateusz Zawileński
Więcej

SKN Immunologii Nowotworów

Liczba członków: 24
Opiekun: dr hab. n. med. Mariusz Kaczmarek
Przewodniczący: Urszula Korolczuk
Więcej

SKN Internistyczne

Liczba członków: 96
Opiekun: dr hab. n. med. Maciej Cymerys
Przewodniczący: Krzysztof Sadowski
Więcej

SKN Interny innowacyjnej i tradycyjnej

Liczba członków: 9
Opiekun: Dr n. med. Marta Walczak
Przewodniczący: Dominika Tuzimek
Więcej

SKN Kardiochirurgii

Liczba członków: 40
Opiekun: prof. UM dr hab. n. med. Bartłomiej Perek
Przewodniczący: Aleksandra Sucharska
Więcej

SKN Kardiochirurgii Dziecięcej

Liczba członków: 6
Opiekun: dr n. med. Marcin Gładki
Przewodniczący: Paweł R. Bednarek
Więcej

SKN Kardiochirurgii Strusia

Liczba członków: 6
Opiekun: dr n. med. Krzysztof Greberski
Przewodniczący: Michał Biernat
Więcej

SKN Kardiologiczne I

Liczba członków: 23
Opiekun: dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy
Przewodniczący: Filip Waśniewski
Więcej

SKN Kardiologiczne II

Liczba członków: 38
Opiekun: dr n. med. Rafał Dankowski
Przewodniczący: Ali Kraziński
Więcej

SKN Kosmetologii Praktycznej

Liczba członków: 7
Opiekun: dr n. farm. Iwona Micek
Przewodniczący: Zuzanna Gniatkowska
Więcej

SKN MedInnovations

Liczba członków: 9
Opiekun: Dr n. med. Magdalena Richter; Dr hab. n. med. Tomasz Trzeciak
Przewodniczący: Jan Linkiewicz
Więcej

SKN Medycyny Laboratoryjnej

Liczba członków: 10
Opiekun: Dr. n. Biol Anna Thielemann
Przewodniczący: Katarzyna Kasprzyk
Więcej

SKN Medycyny Nuklearnej

Liczba członków: 1
Opiekun: prof. dr hab. n. med. Rafał Czepczyński
Przewodniczący: Antonina Godlewska
Więcej

SKN Medycyny Ratunkowej

Liczba członków: 90
Opiekun: dr n. med. Tomasz Kłosiewicz
Przewodniczący: Karolina Wieromiej
Więcej

SKN Medycyny Rodzinnej

Liczba członków: 17
Opiekun: dr n. med. Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz
Przewodniczący: Agnieszka Mariowska
Więcej

SKN Medycyny Sportowej

Liczba członków: 1
Opiekun: Lekarz specjalista pediatrii i medycyny sportowej, Grzegorz Biegański
Przewodniczący: Mateusz Bittner
Więcej

SKN Medycyny Stylu Życia

Liczba członków: 19
Opiekun: dr n. med. Damian Skrypnik
Przewodniczący: Aneta Synakiewicz
Więcej

SKN Metodologii Badań Naukowych

Liczba członków: 10
Opiekun: dr n. med. Barbara Grabowska-Fudala
Przewodniczący: Weronika Stasiak
Więcej

SKN Młodych Medyków Sądowych

Liczba członków: 15
Opiekun: dr hab. n. med. Czesław Żaba
Przewodniczący: Szymon Rzepczyk
Więcej

SKN Młodych Mikrobiologów

Liczba członków: 18
Opiekun: prof. dr hab. n. med. Marzena Gajęcka
Przewodniczący: Agata Kujawa
Więcej

SKN Nadciśnienia Tętniczego

Liczba członków: 3
Opiekun: Dr Dawid Lipski
Przewodniczący: Michał Hofman
Więcej

SKN Nefrologii i Transplantologii Klinicznej

Liczba członków: 25
Opiekun: dr hab. n. med. Ilona Idasiak-Piechocka
Przewodniczący: Miłosz Miedziaszczyk
Więcej

SKN Neonatologii

Liczba członków: 58
Opiekun: Prof. dr hab. Jan Mazela
Przewodniczący: Martyna Adamska
Więcej

SKN Neonatologii i Perinatologii

Liczba członków: 17
Opiekun: Prof. UMP dr hab. n. med. Tomasz Szczapa
Przewodniczący: Lidia Badziąg
Więcej

SKN Neurobiologiczne

Liczba członków: 5
Opiekun: Prof. dr hab. Jolanta Dorszewska
Przewodniczący: Mikołaj Hurła
Więcej

SKN Neurochemii i Neuropatologii

Liczba członków: 1
Opiekun: dr n. med Joanna Rybacka Mossakowska
Przewodniczący: Bartosz Ciemniejewski
Więcej

SKN Neurochirurgii im. Prof. Romana Jankowskiego

Liczba członków: 38
Opiekun: Dr N. Med. Jeremi Kościński
Przewodniczący: Marcin Podolak
Więcej

SKN Neurofizjologów

Liczba członków: 23
Opiekun: prof. dr hab. n. med. Juliusz Huber
Przewodniczący: Zuzanna Nogaj
Więcej

SKN Neurologii Dziecięcej

Liczba członków: 6
Opiekun: prof. dr hab. n. med. Steinborn Barbara
Przewodniczący: Zofia Radek
Więcej

SKN Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Liczba członków: 30
Opiekun: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Derwich
Przewodniczący: Julia Janecka
Więcej

SKN Onkologii Klinicznej

Liczba członków: 18
Opiekun: dr n.med. Olga Milbrandt
Przewodniczący: Karolina Mizera
Więcej

SKN Opieki Farmaceutycznej

Liczba członków: 14
Opiekun: dr n. farm. Magdalena Waszyk-Nowaczyk
Przewodniczący: Magdalena Nowakowska
Więcej

SKN Optyki Okularowej i Optometrii

Liczba członków: 5
Opiekun: dr n. med. Hanna Buczkowska
Przewodniczący: Roksana Mikołajczyk
Więcej

SKN Ortopedii Dorosłych

Liczba członków: 22
Opiekun: dr n. med. Jarosław Pawlicz
Przewodniczący: Aleksandra Drogi
Więcej

SKN Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej

Liczba członków: 14
Opiekun: Dr n. med. Aleksander Koch
Przewodniczący: Zuzanna Adamek
Więcej

SKN Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Liczba członków: 29
Opiekun: dr n. med. Paweł Chodór
Przewodniczący: Andrzej Bałoniak
Więcej

SKN Ortopedii Rekonstrukcyjnej

Liczba członków: 18
Opiekun: lek. Krzysztof Nowocień
Przewodniczący: Michał Gajewski
Więcej

SKN Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji

Liczba członków: 22
Opiekun: Dr. n. med. Przemysław Kopczyński
Przewodniczący: Laura Dzierzęcka
Więcej

SKN Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Liczba członków: 25
Opiekun: dr hab. n. med. Joanna Jackowska
Przewodniczący: Alicja Kamińska
Więcej

SKN Pediatrii przy SZOZ nad Matką i Dzieckiem

Liczba członków: 15
Opiekun: Dr n. med. Joanna Mitkowska
Przewodniczący: Weronika Śniegowska
Więcej

SKN Pediatryczne

Liczba członków: 47
Opiekun: dr n. med. Paweł Kemnitz
Przewodniczący: Sylwia Skałecka
Więcej

SKN Perinatologii i Ginekologii

Liczba członków: 73
Opiekun: dr n. med. Katarzyna Kawka-Paciorkowska
Przewodniczący: Zuzanna Wilk
Więcej

SKN Periodontologii

Liczba członków: 2
Opiekun: Prof. dr hab. Marzena Wyganowska-Świątkowska
Przewodniczący: Ewelina Sieracka
Więcej

SKN Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

Liczba członków: 11
Opiekun: Dr hab. n. med. Danuta Dyk
Przewodniczący: Zofia Borowczyk
Więcej

SKN Pielęgniarstwa Operacyjnego

Liczba członków: 9
Opiekun: dr Katarzyna Kozłowska
Przewodniczący: Karolina Włodarczyk
Więcej

SKN Prawa Medycznego i Farmaceutycznego

Liczba członków: 5
Opiekun: Prof. dr hab. n. praw. Monika Urbaniak
Przewodniczący: Witold Jan Kowal
Więcej

SKN Projektowania Leków

Liczba członków: 4
Opiekun: Dr hab. n. farm. Ewa Tykarska, prof. UM
Przewodniczący: Zuzanna Spychała
Więcej

SKN Proteomiki i Metabolomiki

Liczba członków: 1
Opiekun: Dr Eliza Matuszewska
Przewodniczący: Wojciech Wieliński
Więcej

SKN Protetyki Słuchu

Liczba członków: 3
Opiekun: dr n. fiz. Olgierd Stieler
Przewodniczący: Katarzyna Poniewierka
Więcej

SKN Protetyki Stomatologicznej i Gereostomatologii 1

Liczba członków: 3
Opiekun: dr n. med. Marco Roy
Przewodniczący: Szymon Dudziński
Więcej

SKN Protetyki Stomatologicznej i Gerostomatologii 2

Liczba członków: 4
Opiekun: Dr n. med. Przemysław Gajdus
Przewodniczący: Omar Stanizai
Więcej

SKN przy Klinice Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji

Liczba członków: 13
Opiekun: dr n. med. Kacper Nijakowski, dr n. med. Anna Lehmann
Przewodniczący: Filip Podgórski
Więcej

SKN Psychiatrii Dorosłych

Liczba członków: 48
Opiekun: lekarz Grzegorz Kolasa
Przewodniczący: Ada Kaczmarek
Więcej

SKN Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Liczba członków: 39
Opiekun: lekarz Weronika Zwolińska
Przewodniczący: Maciej Chmielewski
Więcej

SKN Pulmonologiczne

Liczba członków: 1
Opiekun: dr n. med. Joanna Goździk-Spychalska
Przewodniczący: Michał Mazurkiewicz
Więcej

SKN Radiologii Ogólnej i Zabiegowej

Liczba członków: 18
Opiekun: Dr n. med. Katarzyna Stanisławska
Przewodniczący: Agata Weigt
Więcej

SKN Rehabilitacji

Liczba członków: 6
Opiekun: dr n. med. Ewa Lucka
Przewodniczący: Mateusz Szabat
Więcej

SKN Seksuologii i Psychologii Klinicznej

Liczba członków: 60
Opiekun: prof. dr hab. Ewa Mojs
Przewodniczący: Agata Puszcz
Więcej

SKN Stomatologii Dziecięcej

Liczba członków: 2
Opiekun: dr n. med. Natalia Torlińska-Walkowiak
Przewodniczący: Izabela Maćkowiak
Więcej

SKN Technologii Farmaceutycznej

Liczba członków: 8
Opiekun: Dr n. farm. Anna Froelich
Przewodniczący: Agata Nowak
Więcej

SKN Toksykologii

Liczba członków: 17
Opiekun: dr n. farm. Karina Sommerfeld-Klatta
Przewodniczący: Hanna Tomaszewska
Więcej

SKN Torakochirurgii

Liczba członków: 6
Opiekun: dr hab. n. med. Mariusz Kasprzyk, lek. Magdalena Sielewicz
Przewodniczący: Natalia Kwiatkowska
Więcej

SKN Ultrasonografii

Liczba członków: 94
Opiekun: dr n. med. Jolanta Tomczak
Przewodniczący: Julia Dzierla
Więcej

SKN Urologii

Liczba członków: 12
Opiekun: Lek. Łukasz Wojnar
Przewodniczący: Jan Górski
Więcej

SKN Zdrowia Populacyjnego i Międzynarodowego

Liczba członków: 6
Opiekun: dr n. med. Ewelina Chawłowska
Przewodniczący: Barbara Gawłowska
Więcej

SKN Zdrowia Publicznego

Liczba członków: 1
Opiekun: prof. dr hab. Maciej Owecki
Przewodniczący: Agata Tomaszewska
Więcej

STN Neurorehabilitacja

Liczba członków: 2
Opiekun: Prof. Dr Hab. N. Med. Sławomir Michalak
Przewodniczący: Joanna Sucharska
Więcej

STN Stomatologii Grup Ryzyka

Liczba członków: 3
Opiekun: Prof. dr hab. n. med. Karolina Gerreth
Przewodniczący: Wiktoria Kaczor
Więcej

Studenckie Koło Naukowe Bromatologii i Dietetyki

Liczba członków: 9
Opiekun: dr n. farm. Ilona Górna
Przewodniczący: Joanna Flis
Więcej

Studenckie Koło Naukowe HERBA

Liczba członków: 7
Opiekun: Prof. dr hab. n.farm. Judyta Cielecka-Piontek
Przewodniczący: Paulina Mikulska
Więcej

Studenckie Koło Naukowe Okulistyki

Liczba członków: 12
Opiekun: prof UM, dr hab. n. med. Anna Gotz - Więckowska
Przewodniczący: Aleksandra Musioł
Więcej

Studenckie Koło Naukowe Położnictwa

Liczba członków: 10
Opiekun: dr n. o zdr. Katarzyna Wszołek
Przewodniczący: Weronika Wojda
Więcej

Student Research Group of Neurology

Liczba członków: 4
Opiekun: dr N. Med. Mikołaj Pawlak
Przewodniczący: Magdalena Węglewska
Więcej