SKN Medycyny Stylu Życia

Opiekun: dr n. med. Damian Skrypnik
Przewodniczący: Aneta Synakiewicz (synakiewiczaneta@gmail.com)
Liczba członków: 68
Liczba prac naukowych: 3 (przeglądaj)

W oparciu o zasady EBM (evidence based medicine) chcemy poszerzać wiedzę studentów UMP dotyczącą dziedziny medycyny jaką jest medycyna stylu życia. W ramach koła naukowego proponujemy spotkania, przybliżające najnowsze badania w zakresie MSŻ, a także spotkania tematyczne wraz z elementami praktykowania medycyny stylu życia (wspólnego aktywnego spędzania czasu oraz warsztatów kulinarnych). Liczymy, że treści poruszane w ramach działalności naszego koła, staną się narzędziem do poprawy codziennych nawyków, a także jakości tej części życia, która jest przedmiotem zainteresowań medycyny stylu życia, w imię zasady „practice what you preach”. Mamy nadzieję że spotkania naszego koła będą miłą formą wspólnego spędzenia czasu i dzielenia się wspólnymi zainteresowaniami ! Serdecznie zapraszamy!

Dołącz do koła

Aplikacja do kół naukowych jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.