Skip to main content

SKN Biologii Człowieka

Liczba członków: 10
Opiekun: dr hab. Jakub Żurawski
Przewodniczący: Stanisław Cholewa
Więcej

SKN Biologii Komórki

Liczba członków: 17
Opiekun: dr Paweł Pięta
Przewodniczący: Mateusz Górecki
Więcej

SKN Biologii Medycznej

Liczba członków: 19
Opiekun: prof. dr hab. n. med. Aleksandra Szczepankiewicz
Przewodniczący: Natalia Guźniczak
Więcej

SKN Biologii Neuronu

Liczba członków: 8
Opiekun: dr hab n.med Maria Skibińska
Przewodniczący: Weronika Bargieł
Więcej

SKN Biomolekularni

Liczba członków: 26
Opiekun: dr Aleksandra Majchrzak-Celińska
Przewodniczący: Jan Grzegorzewski
Więcej

SKN Biosfera

Liczba członków: 17
Opiekun: Prof. dr hab. Błażej Rubiś
Przewodniczący: Anna Mizielska
Więcej

SKN Biotechnologii Medycznej

Liczba członków: 27
Opiekun: dr. hab. n. med. Hanna Dams-Kozłowska
Przewodniczący: Natalia Guźniczak
Więcej

SKN Bromatologii i Dietetyki

Liczba członków: 9
Opiekun: dr n. farm. Ilona Górna, dr n. farm. Izabela Bolesławska
Przewodniczący: Joanna Flis
Więcej

SKN Chemii Medycznej Fotosensybilizatorów

Liczba członków: 6
Opiekun: Dr hab. Jarosław Piskorz
Przewodniczący: Natalia Górzna
Więcej

SKN Chemii Organicznej

Liczba członków: 9
Opiekun: dr n. farm. Joanna Warguła
Przewodniczący: Dobrosława Wiśniewska
Więcej

SKN Chemii Związków Makrocyklicznych i Nanotechnologii

Liczba członków: 9
Opiekun: Dr n. farm. Wojciech Szczołko
Przewodniczący: Patrycja Wróbel
Więcej

SKN Chemii Związków Syntetycznych w Terapii Fotodynamicznej

Liczba członków: 4
Opiekun: dr Michał Kryjewski
Przewodniczący: Aleksandra Pawska
Więcej

SKN Chirurgii Dziecięcej

Liczba członków: 55
Opiekun: dr n. med. Patrycja Sosnowska-Sienkiewicz
Przewodniczący: Iwona Anderko
Więcej

SKN Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej

Liczba członków: 20
Opiekun: dr n. med. Mateusz Szewczyk
Przewodniczący: Bartosz Maćkowiak
Więcej

SKN Chirurgii Naczyniowej

Liczba członków: 24
Opiekun: Dr n. med. Hubert Stępak
Przewodniczący: Łukasz Świątek
Więcej