Skip to main content

Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego

Przewodnicząca Zarządu

Aleksandra Kurowska

Jestem studentką zdrowia publicznego pierwszego roku studiów magisterskich. Od początku mojej ścieżki edukacyjnej aktywnie działam na polu naukowym oraz angażuję się w wiele inicjatyw czy wolontariaty. W tym roku zostałam stypendystką IX edycji Projektu Liderzy Ochrony Zdrowia, organizowanego przez Fundację im. Lesława Pagi. Oprócz tego odbyłam praktyki w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie, Wielkopolskim Centrum Neuropsychiatrycznym w Kościanie czy prywatnym ośrodku badań klinicznych. Moje zainteresowania wiążą się z naukami ścisłymi i humanistycznymi, muzyką, a także jestem zakochana w kulturze Hiszpanii. Przygodę z STN rozpoczęłam dwa lata temu koordynowaniem sesji naukowej podczas ICYMS i trwa ona nadal.
Wiceprzewodnicząca ds. Marketingu i Promocji

Agnieszka Mariowska

Studiuję na IV roku kierunku lekarskiego. W latach 2020-2022 działałam w IFMSA-Poland. Od 2022 roku pełnię funkcję przewodniczącej SKN Medycyny Rodzinnej i moje zainteresowania naukowe są zogniskowane na organizację konferencji oraz pisanie publikacji naukowych. Uwielbiam aktywnie działać, zdobywać nowe kontakty służbowe oraz rozwijać swoje kompetencje zawodowe. W STN odpowiadam za współpracę z partnerami i sponsorami wydarzeń, dbam o atrakcyjność naszych inicjatyw i wspieram przewodniczącą w bieżącej pracy. W wolnym czasie jestem miłośniczką thrillerów, skoków narciarskich, a także dobrej kawy.
Wiceprzewodnicząca ds. Administracyjnych

Karolina Mizera

Nazywam się Karolina i jestem na VI roku kierunku lekarskiego. W swoich działaniach kieruję się zasadą „3 Z“: zaangażowanie, praca w zespole oraz dobre zarządzanie czasem. Od 3 roku studiów działam w kołach naukowych związanych z onkologią. Od początku studiów działałam również w organizacji IFMSA na szczeblu zarówno lokalnym jak i ogólnopolskim.
P.O. Skarbnika

Julia Dzierla

Jestem studentką V roku kierunku lekarskiego. Od początku studiów sukcesywnie angażuję się w działalność kół naukowych (obecnie należę do koła Neonatologii, Kardiologii i Genetyki Medycznej), IFMSA-Poland oraz w różne wolontariaty. Interesuję się pediatrią, kardiologią oraz ultrasonografią. W wolnych chwilach pływam i podróżuję.
Sekretarz

Joanna Służewska

Jestem studentką III roku kierunku lekarskiego. Od początku studiów angażuję się w działalność IFMSA, gdzie pełnię funkcję Koordynatorki Lokalnej ds. Praktyk Klinicznych. Przygodę z STN zaczęłam od uczestnictwa w spotkaniach Kół Naukowych, a także koordynowania sesji podczas 21st ICYMS. Wraz z Karoliną odpowiadam za jeden z ramowych projektów STN - Letnią Szkołę Ultrasonografii. Jestem również zafascynowana odkrywaniem świata i dużo podróżuje w przerwach od działalności naukowej.

e-mail: stn@ump.edu.pl

Pozostali członkowie zarządu

Koordynator ds. Konferencji i Nauki

Szymon Rzepczyk

Student VI roku Wydziału Lekarskiego. Od II roku studiów członek SKN Młodych Medyków Sądowych, od III roku Przewodniczący. Starosta Ekonomiczny i członek Komisji Stypendialnej Wydziału Lekarskiego. Autor doniesień zjazdowych. Nagrodzony II miejscem podczas sesji Public Health podczas 21th ICYMS 2021. W ramach zarządu STN zajmuję się pomocą w uzyskaniu dofinansowania oraz wsparciem wydarzeń naukowych organizowanych przez Studenckie Koła Naukowe.
Koordynatorka ds. ICYMS

Marta Andrzejewska

Studentka 6. roku kierunku lekarskiego. Zainteresowana genetyką - jej rolą w personalizacji leczenia, głównie w hematologii i onkologii (dziecięcej) oraz chorobami rzadkimi. Poza tym zaangażowana w liczne inicjatywy mające na celu popularyzację wiedzy - organizację konferencji i pisanie artykułów popularnonaukowych.
Koordynatorka ds. Członków STN oraz Kół Naukowych

Patrycja Rusin

Jestem studentką III roku kierunku lekarskiego. Należę do SKN Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, SKN Chirurgii Ogólnej, Mini Inwazyjnej i Gastroenterologicznej oraz SKN Medycyny Ratunkowej. Działam w organizacji IFMSA-Poland. W ramach zarządu STN zajmuję się m.in. rejestracją kół naukowych, odpowiadam za członkostwo w SKN, a także współorganizuję projekty Towarzystwa.
P.O. Koordynatora ds. Social Media

Julia Janecka

Jestem studentką 5 roku kierunku lekarskiego. Do STN należę od 2021 roku i zajmuję się tworzeniem treści graficznych na nasze social media oraz konferencje. Sama chętnie uczestniczę w organizacji flagowych projektów STN, a podczas roku akademickiego działam w wielu SKN pediatrycznych oraz jestem przewodniczącą SKN Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Od początku studiów działam również w zarządzie uczelnianego Chóru, którego próby są najlepszą odskocznią od nauki. W pozostałym wolnym czasie staram się udoskonalać swoje umiejętności w tworzeniu grafik oraz trenuje pole dance.
P.O. Koordynatora ds. Social Media

Anna Miałkiewicz

Obecnie studentka IV roku lekarskiego. W STN zajmuję się głównie tworzeniem grafik i przypominaniem Wam o kolejnych spotkaniach SKN. Poza nim jestem 100% piecuchem - czytam wszystko, co wpadnie mi w ręce i pielęgnuję domowy busz.
P.O. Koordynatora ds. Social Media

Dominika Galli

Jestem studentką IV roku kierunku lekarskiego. Należę do SKN Neonatologii, SKN Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz SKN Pediatrycznego. W STN zajmuję się grafikami oraz social media. Jestem miłośniczką świata książek, dlatego dużo czytam, a oprócz tego tańczę balet.

Komisja ds. studenckich badań naukowych

kontakt: granty.stn@ump.edu.pl

Przewodniczący Komisji

Prof. dr hab. med. Krzysztof Książek

Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych (KNTC)

e-mail: kksiazek@ump.edu.pl

Członek Komisji

Aleksandra Kurowska

Jestem studentką zdrowia publicznego pierwszego roku studiów magisterskich. Od początku mojej ścieżki edukacyjnej aktywnie działam na polu naukowym oraz angażuję się w wiele inicjatyw czy wolontariaty. W tym roku zostałam stypendystką IX edycji Projektu Liderzy Ochrony Zdrowia, organizowanego przez Fundację im. Lesława Pagi. Oprócz tego odbyłam praktyki w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie, Wielkopolskim Centrum Neuropsychiatrycznym w Kościanie czy prywatnym ośrodku badań klinicznych. Moje zainteresowania wiążą się z naukami ścisłymi i humanistycznymi, muzyką, a także jestem zakochana w kulturze Hiszpanii. Przygodę z STN rozpoczęłam dwa lata temu koordynowaniem sesji naukowej podczas ICYMS i trwa ona nadal.
Członek Komisji

Dawid Woszczyk

Jestem studentem V roku kierunku lekarskiego. W zarządzie STN sprawuję funkcję członka Komisji ds. Studenckich Badań Naukowych. Od dwóch lat sukcesywnie, w coraz większym zakresie angażuję się w działalność naukową poprzez pisanie prac naukowych oraz członkostwo w Studenckich Kołach Naukowych. Moje dotychczasowe starania zaowocowały dwa lata temu pierwszą publikacją, której przygotowanie nauczyło mnie wiele w kontekście pisania prac naukowych. Korzystając z tego doświadczenia i zdobytej na obecnym stanowisku wiedzy, chcę służyć pomocą osobom, które będą miały wątpliwości lub problemy podczas organizacji i prowadzenia własnych badań.

Komisja Rewizyjna

e-mail: komisja.rewizyjna.stn@gmail.com

Członek Komisji

Marta Lubarska

Studiuję na VI roku lekarskiego, a na studia przyjechałam z malowniczej miejscowości Słupsk. W Studenckim Towarzystwie Naukowym jestem od II roku, od tego czasu byłam uczestnikiem wielu kół naukowych - aktualnie są to SKN Genetyki Medycznej, SKN Gastroenterologii i Dietetyki. Brałam udział w organizacji kilku konferencji, w tym na trzech z nich byłam konferansjerką. Poza organizowaniem ich, biorę czynny udział w konferencjach prezentując prace. Koordynuję wolontariat dla studentów przy Klinice Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej, która mieści się w szpitalu przy ulicy Szpitalnej. Interesuję się dietetyką oraz fizjologią sportu. Poza zajęciami lubię gotować. W wolnych chwilach rysuję na tablecie graficznym lub bawię się narzędziami programów graficznych (Photoshop, Canva).
Członek Komisji

Marta Szczygieł

Jestem na trzecim roku kierunku lekarskiego. Działam w Studenckim Kole Naukowym Biochemii i Biologii Molekularnej oraz w Kole Genetyki Medycznej. Oprócz tego śpiewam w Chórze UMP i poszerzam swoją wiedzę, uczęszczając na wiele wydarzeń popularnonaukowych.