SKN Edukacji Medycznej

Opiekun: Dr n. med. i n. o zdr., Piotr Przymuszała
Przewodniczący: Karolina Pieczyńska (karolina@pieczynski.eu)
Liczba członków: 10
Liczba prac naukowych: 0 (przeglądaj)

Celem naszej działalności to popularyzowanie i pogłębianie wiedzy z zakresu teoretycznych oraz praktycznych aspektów edukacji oraz kształcenia medycznego, a także podejmowanie działań mających na celu systematyczną poprawę ich jakości. Realizujemy je poprzez m.in. dokonywanie przeglądu najnowszej dostępnej literatury naukowej z zakresu edukacji medycznej i omawianie jej na spotkaniach koła, uczestniczenie w zjazdach naukowych, warsztatach i szkoleniach, publikowanie prac w recenzowanych czasopismach naukowych, a także przeprowadzanie projektów badawczych mających na celu udoskonalenie procesu dydaktycznego, na które udało się nam uzyskać studenckie granty naukowe.

Dołącz do koła

Aplikacja do kół naukowych jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.