SKN Proteomiki i Metabolomiki

Opiekun: Dr Eliza Matuszewska
Przewodniczący: Wojciech Wieliński (wojtek.wielinski@gmail.com)
Liczba członków: 5
Liczba prac naukowych: 0 (przeglądaj)

Proteomika i metabolomika są intensywnie rozwijającymi się gałęziami nauki. Metabolomika to nauka poświęcona jakościowej oraz ilościowej analizą małocząsteczkowych związków endogennych i egzogennych organizmie, tkance czy komórce. Badania proteomiczne obejmują natomiast wszechstronną analizę białek, powstających w wyniku ekspresji genomu w organizmach żywych. Gwałtowny wzrost zainteresowania metabolomiką i proteomiką obserwowany w ostatnich latach związany jest z rozwojem technik analitycznych, zapewniających czułą, selektywną i wysokoprzepustową analizę metabolitów i białek, oraz narzędzi bioinformatycznych, pozwalających na przetwarzanie dużych zbiorów danych. Studenckie Koło Naukowe Proteomiki i Metabolomiki zajmuje się opracowywaniem nowych metod analitycznych służących do analiz metabolomicznych i proteomicznych próbek biologicznych, ze szczególnym metod opartych na technice spektrometrii mas ale nie tylko. Prowadzone badania obejmują analizy różnorodnych matryc biologicznych: płynów ustrojowych człowieka (surowica krwi, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy), produktów naturalnych (produkty pszczele), lizatów komórkowych, a także próbek środowiskowych.

Dołącz do koła

Aplikacja do kół naukowych jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.