Skip to main content

AZA-BODIPY O ROZBUDOWANYCH PODSTAWNIKACH PROKSYMALNYCH – SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI FOTOCHEMICZNE

Słowa kluczowe:
BODIPY, aza-BODIPY, UV-VIS spectroscopy, fluorescent probe, photodynamic therapy

Autorzy:
Aleksandra Pawska, Michał Kryjewski

Koło naukowe:
SKN Chemii Związków Syntetycznych w Terapii Fotodynamicznej

Pobierz