Skip to main content

AZA-BODIPY WITH BULKY PROXIMAL SUBSTITUENTS – SYNTHESIS AND PHOTOCHEMICAL PROPERTIES

Słowa kluczowe:
BODIPY, aza-BODIPY, UV-VIS spectroscopy, fluorescent probe, photodynamic therapy

Autorzy:
Aleksandra Pawska, Michał Kryjewski

Koło naukowe:
SKN Chemii Związków Syntetycznych w Terapii Fotodynamicznej

Pobierz