Skip to main content

Latest Advances in the Management of Pediatric Gastrointestinal Stromal Tumors

Słowa kluczowe:
gastrointestinal stromal tumor, pediatric GIST, kinase inhibitors, molecular diagnostics

Autorzy:
Marta Andrzejewska, Jakub Czarny, Katarzyna Derwich

Koło naukowe:
SKN Onkologii, Hematologii i Transplantacji Pediatrycznej

Pobierz