Skip to main content

Nefrotoksyczność polekowa.

Słowa kluczowe:
Choroby nerek - etiologia chemiczna, Działanie uboczne i szkodliwe polekowe, Środki przeciwzapalne niesteroidowe - działanie szkodliwe, Aminoglikozydy - działanie szkodliwe, Środki przeciwwirusowe - działanie szkodliwe, Inhibitory kalcyneuryny - działanie szkodliwe, Inhibitory pompy protonowej - działanie szkodliwe

Autorzy:
Miedziaszczyk Miłosz, Patrycja Ciabach, Szudy-Szczyrek Aneta, Śwircz Żaneta, Edyta Szałek, Ilona Idasiak-Piechocka

Koło naukowe:
SKN Transplantacji i Chorób Nerek

Pobierz