Skip to main content

Nefrotoksyczność polekowa

Słowa kluczowe:
Choroby nerek - etiologia chemiczna ; Działanie uboczne i szkodliwe polekowe ; Środki przeciwzapalne niesteroidowe - działanie szkodliwe ; Aminoglikozydy - działanie szkodliwe ; Środki przeciwwirusowe - działanie szkodliwe ; Inhibitory kalcyneuryny - działanie szkodliwe ; Inhibitory pompy protonowej - działanie szkodliwe

Autorzy:
Miłosz Miedziaszczyk

Koło naukowe:
SKN Nefrologii i Transplantologii Klinicznej

Pobierz