STUDENCKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Uniwersytet Medyczny

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Aktualności

Walne Zgromadzenie Delegatów STN 2014

W związku ze zbliżającym się Walnym Zgromadzeniem Delegatów przypominamy o obowiązku rejestracji zarówno powstającego SKN, jak i wszystkich członków danego…


  2014-10-30 01:55:08
2014

29

listopad

V Konferencja „Postępy w badaniach biomedycznych”

Szanowni Państwo!

 

SKN przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ma zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na V Konferencję  „Postępy w badaniach biomedycznych”  dla lekarzy i studentów.

 

Nauki biomedyczne to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi współczesnej nauki, znajdująca się w kręgu zainteresowań nie tylko studentów kierunków medycznych, przyrodniczych czy technicznych, ale także praktykujących lekarzy, firm i wielkich konsorcjów. 

 

Chcąc wyjść naprzeciw potrzebie nieustannego aktualizowania informacji na temat najnowszych metod i przedmiotów badań oraz wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy badaczami z różnych ośrodków, postanowiliśmy zaproponować Państwu udział w naszej ogólnopolskiej Konferencji, która odbędzie się  29 listopada 2014 roku w Centrum Biostruktury WUM przy ulicy Chałubińskiego 5 w Warszawie.

 

 

Konferencja podzielona została na 6 tematycznych sesji:

×          Genetyka

×          Komunikacja wewnątrzkomórkowa

×          Biologia nowotworów

×          Inżynieria biomedyczna

×          Biologia molekularna i medyczna

×          Chemia medyczna i projektowanie leków.

 

W każdej sesji Uczestnik może zgłosić 1 streszczenie.

Termin nadsyłania streszczeń upływa 31 października 2014 roku.

 

Całość wydarzenia uświetnią 2 znakomite wykłady– prof. Hanny Szajewskiej oraz dr hab. Dariusza Śladowskiego.

 

W załączniku przesyłamy szczegółowy plakat promujący naszą Konferencję.

 

Opłata konferencyjna wynosi 20zł.

 

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.sknwum.wix.com/postepy , gdzie znajdą Państwo formularz zgłoszeniowy, Regulamin oraz  najnowsze wiadomości dotyczące Konferencji.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: kolo.histologiczne.wum@gmail.com

 

Do zobaczenia w listopadzie! 
Organizatorzy


2014

15

listopad

IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Okulistyczna

Szanowni Państwo,
W imieniu Studenckiego Towarzystwa Naukowego i Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego mamy przyjemność zaprosić na IV Ogólnopolską Studencką Konferencję Okulistyczną.
Konferencja odbędzie się 15 listopada 2014 roku o godzinie 10.00
w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31.10.2014 roku.
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy:
http://goo.gl/forms/Hap0j3fGMi

Regulamin
IV Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Okulistycznej

§ 1.

1. Organizatorem IV Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Okulistycznej jest Studenckie Koło Naukowe Kliniki Okulistyki Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

2. Konferencja odbędzie się 15 listopada 2014 r. w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

3. Za udział w Konferencji nie będzie pobierana opłata.

4. Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegów.

5. Oficjalnym językiem Konferencji jest język polski.

6. Do uczestnictwa w Konferencji uprawnieni są studenci wszystkich lat i kierunków uczelni medycznych oraz lekarze stażyści.

7. Organizatorzy powołają Komisję Ekspertów z głosem doradczym podczas Konferencji.

§ 2.

1. W ramach Konferencji planowana jest okulistyczna sesja plenarna.

§ 3.

1. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mailowy organizatora najpóźniej do dnia 31 października 2014 r.

2. Należy wypełnić wszystkie pola formularza.

3. Limit znaków dla streszczenia w języku polskim wynosi 2000.

4. Streszczenie nie może zawierać tabel i wykresów.

5. Za treść i formę streszczenia odpowiada osoba zgłaszająca.

6. W dniu 12 listopada 2013 r. zostanie rozesłany szczegółowy plan
prezentacji prac naukowych.

7. Prezentacje, które nie stanowią samodzielnej pracy autorów i będące częścią rozprawy doktorskiej bądź habilitacyjnej, nie zostaną przyjęte. Decyzję o odrzuceniu podejmuje Komisja Ekspertów. Decyzja ta będzie nieodwołalna.

8. Organizatorzy odrzucą prace zgłoszone niezgodnie z niniejszym
Regulaminem.

§ 4.

1. Praca powinna być wygłoszona przez jednego z autorów.

2. Autorzy pracy są zobowiązani do przygotowania prezentacji multimedialnej w języku polskim lub angielskim.

3. Nieprzekraczalny czas przeznaczony na prezentację wynosi 7 minut, na dyskusję – 3 minuty.

4. Wszyscy autorzy pracy są zobowiązani do uczestnictwa w dyskusji. Komisja Ekspertów ma prawo zadać pytanie dotyczące prezentowanej pracy każdemu z autorów.

5. Do dyspozycji autorów będzie rzutnik multimedialny. Prezentacje powinny być zapisane na płycie CD-R bądź na pen-drive w programie Power Point (w formacie .ppt lub .pptx). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność oprogramowania.

6. Prezentację należy dostarczyć osobie prowadzącej daną sesję w odpowiedniej sali w godzinach 8.00 – 9.45. Nazwa pliku powinna być opisana nazwiskiem wygłaszającego. Niedostarczenie prezentacji w podanym terminie spowoduje przesunięcie wystąpienia na koniec sesji.

7. W przypadku spóźnienia się osoby prezentującej wystąpienie zostanie przesunięte na koniec sesji.

§ 5.

1. Jedynym dowodem uczestnictwa w Konferencji jest Certyfikat wystawiany po zamknięciu obrad Konferencji. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy wystawienia Certyfikatu osobie, która nie uczestniczyła w obradach, oraz w sytuacji, gdy praca nie zostanie wygłoszona przez jej autorów.


2014

29

listopad

1st Lublin International Congress for Medical Students and Young Doctors

On behalf of the Students' Scientific Society of Medical University of Lublin, we are delighted to invite you to participate in "1st Lublin International Congress for Medical Students and Young Doctors" that will take place from the 29th to the 30th of November 2014 at Collegium Maius. This conference will begin a completly new series of meetings. We expect more than 200 participants from all over the world!

As you may probably know, 2014 is the European Year of the Brain. That is why we decided to focuse on brain issues, by organising lectures and workshops. Our keynote speakers will cover a wide spectrum of questions on different aspects of our topic this year.  Although abstracts concerning this subject are especcialy welcomed, we will also organise seassions raising other medical disciplines. We expect to organise oral and poster sessions.

Main language of the conference is English, so please take it into consideration when preparing and presenting your work.

Registration and abstract submission:  01.09 - 25.10.2014  

The REGISTRATION FORM 2014 should be send to the email adress: infoconferencelub2014@gmail.com

 

Conference fee will be 100 zł for all participants. 

More details regarding the conference are available on our website and funpage. In case of any doubts, don't hesitate to contact us! 

 

Your presence at our congress is very important to us!

We look forward to seeing you! 

 


PSYCHOLOGIA W MEDYCYNIE

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji konferencji "PSYCHOLOGIA W MEDYCYNIE". Odbędzie się ona 31 maja 2014r. w Centrum Biologii…


  2014-05-21 22:52:07

SESAM 2014 - WOLONTARIAT

Chcielibyśmy przedstawić Wam UNIKALNE WYDARZENIE NAUKOWE O ZASIĘGU EUROPEJSKIM, które w tym roku odbędzie się w Poznaniu. Jest to Konferencja…


  2014-05-19 21:48:16

Strefa użytkownika

Zapomniałem hasła

Kalendarium

Nowe galerie

Partnerzy