Skip to main content
Bez kategorii

Walne Zgromadzenie Delegatów oraz Wybory do Zarządu STN

By 2023-10-09No Comments
Po dwóch latach działalności obecnego Zarządu w kadencji 2021-2023 przyszedł czas na nowe wybory. Już 7 listopada o godzinie 17:00 w sali A202 w Collegium Stomatologicum odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów STN oraz wybory do Zarządu.
Zachęcamy studentów ze wszystkich wydziałów do przesyłania kandydatur do tegorocznych wyborów.
Poniżej szczegóły dotyczące zgłaszenia kandydatury:
  • w pierwszej kolejności należy założyć konto na stronie internetowej i opłacić składkę członkowską w kwocie 45 zł (wszystkie potrzebne informacje odnośnie przelewu są dostępne w zakładce ’rejestracja’),
  • następnie należy wysłać na adres e-mail stn.ump@gmail.com potwierdzenie wykonania przelewu oraz biały slajd ze swoim zdjęciem, w którym prosimy o zamieszczenie podanych informacji:
    • imię i nazwisko, kierunek oraz rok studiów, wydział. Dodatkowo prosimy opisać swoją dotychczasową działalność w STN lub/i innych organizacjach studenckich, na rzecz społeczności akademickiej i to co jeszcze chcielibyście nam przekazać,
  • każdy kandydat będzie miał 60 sekund na przedstawienie swojej sylwetki dnia 7.11,
  • czas na składanie aplikacji mija 3 listopada.
Aby wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Delegatów STN wszyscy zgłoszeni Delegaci muszą mieć wpisaną składkę członkowską za rok akademicki 2023/2024, a koło naukowe musi zostać zarejestrowane. W tym celu prosimy o przesłanie formularza rejestracyjnego na adres mailowy: czlonkowie.stn.ump@gmail.com
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dotychczasową działalnością STN na naszej stronie internetowej oraz kanałach społecznościowych Instagram, LinkedIn oraz Facebook.