Skip to main content
Bez kategorii

Walne Zgromadzenie Delegatów Studenckiego Towarzystwa Naukowego

By 2022-10-24No Comments

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Delegatów STN, które odbędzie się 9 listopada od godziny 18:00 w sali Nenckiego (Coll. Anatomicum). Podczas spotkania zostanie umówiony nie tylko miniony rok działalności, ale również zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające. Obecność Przewodniczących kół naukowych jest obowiązkowa. Delegatami mogą być jedynie studenci będący Członkami Towarzystwa w bieżącym roku akademickim, co wiąże się z koniecznością opłacenia składki i wprowadzenia jej do systemu. Liczba delegatów danego koła naukowego zależy od zarejestrowanej w bieżącym roku akademickim liczby jego członków. Osoba będąca członkiem kilku SKN, uwzględniona jest jako reprezentant tylko jednego koła. Mandaty przysługują kołom naukowym w następujący sposób:
po 1 mandacie na każdą rozpoczętą dziesiątkę członków danego Koła Naukowego,
– Przewodniczącemu SKN, liczącego więcej niż 5 członków przysługuje mandat delegata niezależnie od liczby mandatów przysługującej danemu kołu,
Przewodniczący ma obowiązek przesłania imiennej listy delegatów (do 2.11).